2020 - Madame X tour merchandise - Blue-white scarf