2004
Aujourd'hui en France - 1 September - 2004
De Gelderlander - 9 September 2004 - Holland
Haagsche Courant - 9 September 2004 - Holland
Metro - 9 September 2004 - Holland
Telegraaf - 9 September 2004 - Holland
Volkskrant - 9 September 2004 - Holland